Компанийн шоу

Энэ ханган нийлүүлэгчийг дэлхийд тэргүүлэгч хяналтын компани газар дээр нь баталгаажуулсан.
Дэлхийд тэргүүлэгч SGS групп, INTERTEK группээс газар дээр нь баталгаажуулсан